Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(\sqrt {{3^2}.{{( - 7)}^2}} \)   

Câu 361258: \(\sqrt {{3^2}.{{( - 7)}^2}} \)   

A. \(15\)

B. \(17\)

C. \(26\)

D. \(21\)

Câu hỏi : 361258
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\sqrt {{3^2}.{{( - 7)}^2}}  = \sqrt 9 .\sqrt {49}  = 3.7 = 21\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com