Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y=\sqrt{{{x}^{2}}-3x}\). Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 361282: Cho hàm số \(y=\sqrt{{{x}^{2}}-3x}\). Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số có hai điểm cực trị.

B. Hàm số đạt cực tiểu tại \(x=0\).

C. Hàm số đạt cực đại tại \(x = 3\).

D. Hàm số không có cực trị.

Câu hỏi : 361282
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điều kiện xác định \({x^2} - 3x \ge 0 \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}x \le 0\\x \ge 3\end{array} \right.\)

  Ta có \(y' = \dfrac{{2x - 3}}{{2\sqrt {{x^2} - 3x} }} = 0 \Rightarrow x = \dfrac{3}{2}\)

  Vì \(x = \dfrac{3}{2} \notin \left( { - \infty ;0} \right] \cup \left[ {3; + \infty } \right) \Rightarrow \) Loại \(x = \dfrac{3}{2} \Rightarrow \) Hàm số không có cực trị.

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com