Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số nào sau đây có hai điểm cực đại và một điểm cực tiểu

Câu 361283: Hàm số nào sau đây có hai điểm cực đại và một điểm cực tiểu

A. \(y = {x^3} - 9x + 2\)  

B. \(y = 2{x^4} - 5{x^2} - 1\)  

C. \(y =  - {x^4} + 10{x^2} + 3\)

D. \(y=-2{{x}^{4}}-10{{x}^{2}}+3\)

Câu hỏi : 361283
 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Công thức tính nhanh cực trị cho hàm bậc 4 trùng phương: \(y=a{{x}^{4}}+b{{\text{x}}^{2}}+c\).

  * Hàm số có 3 Cực trị  Hệ số \(a,b\) trái dấu \( \Leftrightarrow a.b < 0\)

  * Hàm số có 1 Cực trị \( \Leftrightarrow \) Hệ số \(a,b\) cùng dấu \( \Leftrightarrow a.b \ge 0\)

  + Loại A đầu tiên vì hàm bậc 3 tối đa có 2 cực trị

  + Hai điểm cực đại và một điểm cực tiểu \( \Rightarrow \) 3 Cực trị \( \Rightarrow a,\,\,b\) trái dấu \(\Rightarrow B,\,\,C\) đúng.

  + Vì cực đại chiếm ưu thế (2 cực đại mà) \(\Rightarrow a<0\Rightarrow C\) đúng.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com