Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khoảng nghịch biến của hàm số \(y =  - \dfrac{1}{4}{x^4} + 2{x^2} - 5\) là:

Câu 361321: Khoảng nghịch biến của hàm số \(y =  - \dfrac{1}{4}{x^4} + 2{x^2} - 5\) là:

A. \(\left( { - \infty ;0} \right)\)

B. \(\left( {0; + \infty } \right)\)

C. \(\left( { - \infty ; - 2} \right)\) và \(\left( {0;2} \right)\)

D. \(\left( { - 2;0} \right)\) và \(\left( {2; + \infty } \right)\)

Câu hỏi : 361321
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(y' =  - {x^3} + 4x = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 2\\x = 0\\x =  - 2\end{array} \right.\)

  Ta có bảng biến thiên:

  Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng \(( - 2;0)\) và \((2; + \infty ).\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com