Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số \(y = \dfrac{{{x^3}}}{3} - 3{x^2} + 5x - 2\) nghịch biến trên khoảng nào?

Câu 361320: Hàm số \(y = \dfrac{{{x^3}}}{3} - 3{x^2} + 5x - 2\) nghịch biến trên khoảng nào?

A. \(\left( -\infty ;1 \right)\)

B. \(\mathbb{R}\)            

C. \(\left( 1;5 \right)\)

D. \(\left( {2;3} \right)\)

Câu hỏi : 361320
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(y' = {x^2} - 6x + 5 = 0 \Leftrightarrow \left[ \matrix{x = 5 \hfill \cr x = 1 \hfill \cr} \right.\)

  Ta có bảng biến thiên:

  Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng \((1;5).\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com