Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = \dfrac{{2017}}{{x + 2}}\). Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là

Câu 361650: Cho hàm số \(y = \dfrac{{2017}}{{x + 2}}\). Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là

A. \(1\)      

B. \(2\)

C. \(0\)

D. \(3\)

Câu hỏi : 361650
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(y = \dfrac{{2017}}{{x + 2}}.\)

  TCĐ: Mẫu = 0 \( \Leftrightarrow x + 2 = 0 \Leftrightarrow x =  - 2.\)

  TCN: Vì Bậc tử < Bậc Mẫu \( \Rightarrow \)TCN:\(y = 0.\)

  Vậy có tổng cộng 2 đường tiệm cận.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com