Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{2x - 1}}{{{x^2} - x - 1}}\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 361651: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số \(y = \dfrac{{2x - 1}}{{{x^2} - x - 1}}\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. 1

B. 2

C. 0

D. 3

Câu hỏi : 361651
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + TCĐ: Mẫu = 0 \( \Leftrightarrow {x^2} - x - 1 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = \dfrac{{1 + \sqrt 5 }}{2}\\x = \dfrac{{1 - \sqrt 5 }}{2}\end{array} \right.\)

  Xét Tử = 0 \( \Leftrightarrow x = \dfrac{1}{2}\). Vậy mẫu có 2 nghiệm không trùng nghiệm tử \( \Rightarrow \) Có 2 TCĐ.

  + TCN: Vì bậc Từ < bậc Mẫu \( \Rightarrow \) Có 1 tiệm cận ngang

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com