Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biết rằng đường thẳng \(y =  - 2x + 2\) cắt đồ thị hàm số \(y = {x^3} + x + 2\) tại điểm duy nhất; kí hiệu \(\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) là tọa độ của điểm đó. Tìm \({y_0}\).

Câu 361734: Biết rằng đường thẳng \(y =  - 2x + 2\) cắt đồ thị hàm số \(y = {x^3} + x + 2\) tại điểm duy nhất; kí hiệu \(\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) là tọa độ của điểm đó. Tìm \({y_0}\).

A. \({y_0} = 4\)

B. \({y_0} = 0\)

C. \({y_0} = 2\)

D. \({y_0} =  - 1\)

Câu hỏi : 361734
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét phương trình hoành độ giao điểm:

  \(\begin{array}{l}{x^3} + x + 2 =  - 2x + 2 \Leftrightarrow {x^3} + x + 2 + 2x - 2 = 0\\ \Leftrightarrow {x^3} + 3x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \Rightarrow {y_0} =  - 2x + 2 =  - 2.0 + 2 = 2.\end{array}\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com