`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm số giao điểm của đồ thị hai hàm số \(y = \sqrt {x + 3} \) và \(y = x + 1\).

Câu 361741: Tìm số giao điểm của đồ thị hai hàm số \(y = \sqrt {x + 3} \) và \(y = x + 1\).

A. 2

B. 3

C. 1

D. 0

Câu hỏi : 361741
 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét phương trình hoành độ giao điểm: \(\sqrt {x + 3}  = x + 1\) (ĐK:\(x \ge  - 1\))

  \(\begin{array}{l} \Leftrightarrow x + 3 = {\left( {x + 1} \right)^2} \Leftrightarrow x + 3 = {x^2} + 2x + 1\\ \Leftrightarrow {x^2} + 2x + 1 - x - 3 = 0 \Leftrightarrow {x^2} + x - 2 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 1\,\,\,\,\,\,\,\,\left( {tm} \right)\\x =  - 2\,\,\,\left( {loai} \right)\end{array} \right.\end{array}\)

  \( \Rightarrow \)Số giao điểm là 1.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com