`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số giao điểm của đồ thị hàm số \(y =  - \,{x^4} - 2{x^2} - 1\) với trục hoành là:

Câu 361746: Số giao điểm của đồ thị hàm số \(y =  - \,{x^4} - 2{x^2} - 1\) với trục hoành là:

A. 1

B. 0

C. 2

D. 3

Câu hỏi : 361746
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét phương trình hoành độ giao điểm: \( - {x^4} - 2{x^2} - 1 = 0 \Leftrightarrow {x^2} =  - 1.\)

  \( \Rightarrow \)Phương trình vô nghiệm. Vậy không có giao điểm.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com