Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\)xác định trên \(\mathbb{R}\backslash \left\{ 0 \right\}\), liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau:

Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số m sao cho phương trình \(f\left( x \right) = m\) có đúng hai nghiệm thực?

Câu 361764: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\)xác định trên \(\mathbb{R}\backslash \left\{ 0 \right\}\), liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau:Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số m sao cho phương trình \(f\left( x \right) = m\) có đúng hai nghiệm thực?

A. \(\left( { - \infty ; - 1} \right) \cup \left\{ 2 \right\}\)

B. \(\left( { - \infty ;2} \right)\)

C. \(\left( { - \infty ;2} \right]\)

D. \(\left( { - \infty ;-1} \right] \cup \left\{ 2 \right\}\)

Câu hỏi : 361764
 • Đáp án : D
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét phương trình hoành độ giao điểm: \(\left( { - \infty ; - 1} \right) \cup \left\{ 2 \right\}\)

  Bảng biến thiên:

  Để phương trình \(f\left( x \right) = m\) có đúng 2 nghiệm thì đường thẳng \(y = m\)  phải nằm ở 2 vị trí như trên hìn \( \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}m = 2\\m <  - 1\end{array} \right..\)

  + Xét \(m =  - 1\), tại vị trí \( - 1\) cho ra nghiệm\(x = 0\)(Không xác định)

  \( \Rightarrow \) Tại \( - 1\) chỉ cắt 2 điểm \( \Rightarrow \)\(m =  - 1\) vẫn thỏa mãn \( \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}m = 2\\m \le  - 1\end{array} \right..\)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com