Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm m để phương trình \({x^3} - 3{x^2} - m = 0\) có ba nghiệm thực phân biệt

Câu 361765: Tìm m để phương trình \({x^3} - 3{x^2} - m = 0\) có ba nghiệm thực phân biệt

A. \(m > 0\) hoặc \(m <  - 4\)

B. \( - 4 \le m \le 0\)

C. \(m \ge 0\) hoặc \(m \le  - 4\)

D. \( - 4 < m < 0\)

Câu hỏi : 361765
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét phương trình hoành độ giao điểm: \({x^3} - 3{x^2} - m = 0 \Leftrightarrow {x^3} - 3{x^2} = m\).

  Đặt \(f\left( x \right) = {x^3} - 3{x^2}\)

  Khảo sát và vẽ bảng biến thiên của \(f\left( x \right)\) bằng MODE 7:

  B1: Nhập \(f\left( x \right) = {x^3} - 3{x^2}\).

  B2:      Start: \( - 5\)

             End: \(5\)

             Step: \(10/19\).

  Ta thu được đồ thị  của \(f\left( x \right)\) như sau:

  \( \Rightarrow \)Đường thẳng \(y = m\) cắt \(f\left( x \right)\) tại 3 điểm phân biệt \( \Leftrightarrow m \in \left( { - 4;0} \right)\).

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com