Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm tất cả giá trị thực của m để phương trình \({x^4} - 2{x^2} = m\) có 4 nghiệm thực phân biệt.

Câu 361766: Tìm tất cả giá trị thực của m để phương trình \({x^4} - 2{x^2} = m\) có 4 nghiệm thực phân biệt.

A. \(0 < m < 1\)

B. \( - 1 < m < 0\)

C. \( - 1 < m < 1\)

D. \( - 2 < m < 2\)

Câu hỏi : 361766
 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét phương trình hoành độ giao điểm: \({x^4} - 2{x^2} = m\).

  + Đặt: \(f\left( x \right) = {x^4} - 2{x^2}\).

  Khảo sát và vẽ bảng biến thiên \(f\left( x \right)\) bằng MODE 7:

  B1: \(f(x) = {x^4} - 2{x^2}\)

  B2:    Start: \( - 5\)

            End: 5

            Step: \(10/19\)

  Ta thu được đồ thị  của \(f\left( x \right)\) như sau:

  \( \Rightarrow y = m\) cắt \(y = f\left( x \right)\) tại 4 điểm \( \Leftrightarrow \)\( - 1 < m < 0.\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com