Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Những biện pháp thực hiện chính sách “Kinh tế chỉ huy” của Pháp ở Đông Dương là

Câu 362303: Những biện pháp thực hiện chính sách “Kinh tế chỉ huy” của Pháp ở Đông Dương là

A. Bắt nhân dân ta nhổ lúa, ngô trồng đay, thầu dầu.

B. Đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền cao su.

C. Tăng mức thuế cũ, đặt thêm thuế mới, kiểm soát gắt gao sản xuất và phân phối, giá cả.

D. Tuyển thêm công nhân vào các nhà máy, xí nghiệp, tăng lương, giảm giờ làm.

Câu hỏi : 362303

Phương pháp giải:

sgk trang 103

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thực dân Pháp thi hành chính sách “Kinh tế chỉ huy” tăng mức thuế cũ, đồng thời sa thải bớt nhân viên, viên chức, giảm tiền lương, tăng giờ làm…chúng kiểm soát gắt gao việc sản xuất và phân phối, ấn định giá cả

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com