Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\)có bảng biến thiên như hình bên. Hàm số\(y = f\left( x \right)\) có tất cả bao nhiêu cực trị?

Câu 362308: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\)có bảng biến thiên như hình bên. Hàm số\(y = f\left( x \right)\) có tất cả bao nhiêu cực trị?


A. \(1.\)

B. \(4.\)

C. \(0\)     

D. \(2.\)

Câu hỏi : 362308
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dựa vào BBT ta có: Hàm số \(f\left( x \right)\) có 2 cực trị là điểm \(\left( {1;4} \right)\) và \(\left( {3;7} \right)\).

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com