`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số\(y = \dfrac{{1 - 2x}}{{x + 3}}\) là đường thẳng có phương trình

Câu 362310: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số\(y = \dfrac{{1 - 2x}}{{x + 3}}\) là đường thẳng có phương trình

A. \(y =  - 3.\)

B. \(y =  - \dfrac{2}{3}.\)

C. \(y =  - 2.\)

D. \(y = 1.\)

Câu hỏi : 362310
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + \(y = \dfrac{{1 - 2x}}{{x + 3}} = \dfrac{{ - 2x + 1}}{{x + 3}}\).

  Vì bậc tử = bậc mẫu nên đồ thị hàm số có TCN là \(y = \dfrac{{ - 2}}{1} =  - 2\).

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com