Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho đồ thị hàm số \(y = a{x^4} + b{x^2} + c\) có đồ thị cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt. Khi đó hàm số đã cho có bao nhiêu cực trị?

Câu 362315: Cho đồ thị hàm số \(y = a{x^4} + b{x^2} + c\) có đồ thị cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt. Khi đó hàm số đã cho có bao nhiêu cực trị?

A. \(1\)     

B. \(3\)     

C. \(4\)     

D. \(2\)

Câu hỏi : 362315
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đồ thị hàm số \(y = a{x^4} + b{x^2} + c\) cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt nên có đồ thị hàm số như hình vẽ sau:

  Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy hàm số có 3 điểm cực trị.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com