Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) xác định, liên tục trên \(\mathbb{R}\) và có bảng biến thiên:

\

 

Khẳng định nào sau đây đúng?

Câu 362332: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) xác định, liên tục trên \(\mathbb{R}\) và có bảng biến thiên:


\


 


Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số có một cực đại bằng \(0\) và có một cực tiểu bằng \( - 4\).

B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng \(0\) và giá trị nhỏ nhất bằng \( - 4\).

C. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng \(3\) và giá trị cực đại bằng \(1\).

D. Hàm số đạt cực tiểu tại \(x = 1\) và đạt cực đại tại \(x = 3\).

Câu hỏi : 362332
 • Đáp án : A
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dựa vào BBT ta có:

  + Hàm số có 1 cực đại bằng \(0\).

  + Hàm số có 1 cực tiểu bằng \( - 4\).

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com