Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tất cả giá trị của tham số để phương trình \({x^4} - 2{x^2} - m + 3 = 0\)  có hai nghiệm phân biệt là:

Câu 362337: Tất cả giá trị của tham số để phương trình \({x^4} - 2{x^2} - m + 3 = 0\)  có hai nghiệm phân biệt là:

A. \(m > 3\)

B. \(m \ge 3\)

C. \(m > 3\) hoặc \(m = 2\)

D. \(m = 3\) hoặc \(m = 2\).

Câu hỏi : 362337
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({x^4} - 2{x^2} - m + 3 = 0 \Leftrightarrow {x^4} - 2{x^2} + 3 = m\).

  Xét \(y = {x^4} - 2{x^2} + 3\) ta có \(y' = 4{x^3} - 4x = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\x = 1\\x =  - 1\end{array} \right.\).

  BBT:

  Để \({x^4} - 2{x^2} - m + 3 = 0\) có 2 nghiệm phân biệt thì \(\left[ \begin{array}{l}m > 3\\m = 2\end{array} \right.\).

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com