Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho tứ diện \(ABCD\) có \(AB,\,\,AC,\,\,AD\) đôi một vuông góc với nhau, \(AB = a,\,\,AC = b,\,\,AD = c.\) Tính thể tích V của khối tứ diện ABCD theo \(a,\,b,\,c\)

Câu 362487: Cho tứ diện \(ABCD\) có \(AB,\,\,AC,\,\,AD\) đôi một vuông góc với nhau, \(AB = a,\,\,AC = b,\,\,AD = c.\) Tính thể tích V của khối tứ diện ABCD theo \(a,\,b,\,c\)

A. \(V = \dfrac{{abc}}{2}\)

B. \(V = \dfrac{{abc}}{6}\)

C. \(V = \dfrac{{abc}}{3}\)

D. \(V = abc\)

Câu hỏi : 362487
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({V_{S.ABC}} = \dfrac{1}{3}AB.{S_{ACD}} = \dfrac{1}{3}AB.\dfrac{1}{2}AC.AD = \dfrac{1}{6}abc\).

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com