Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vòng dây đặt trong từ trường đều B = 0,3 T. Mặt phẳng vòng dây vuông góc với đường sức từ. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây nếu đường kính vòng dây giảm từ 100 cm xuống 60 cm trong 0,5 (s):

Câu 362503:

Một vòng dây đặt trong từ trường đều B = 0,3 T. Mặt phẳng vòng dây vuông góc với đường sức từ. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây nếu đường kính vòng dây giảm từ 100 cm xuống 60 cm trong 0,5 (s):

A.  300V     

B.  30V            

C.  3V      

D.  0,3V

Câu hỏi : 362503

Phương pháp giải:

Diện tích hình tròn: \(S = \pi {r^2} = \dfrac{{\pi {d^2}}}{4}\)(d = 2r là đường kính của hình tròn)


Suất điện động cảm ứng có giá trị cho bởi: \({e_c} =  - \dfrac{{\Delta \Phi }}{{\Delta t}}\)


Công thức từ thông: \(\Phi  = NBS.\cos \alpha ;\,\,\alpha  = \left( {\overrightarrow n ;\overrightarrow B } \right)\)

 • Đáp án : D
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mặt phẳng khung vuông góc với các đường cảm ứng từ \( \Rightarrow \alpha  = \left( {\overrightarrow n ;\overrightarrow B } \right) = {0^0}\)

  Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây là:

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  {{e_c} = - \frac{{\Delta \Phi }}{{\Delta t}} = - \frac{{{\Phi _2} - {\Phi _1}}}{{\Delta t}} = \frac{{NB.\cos \alpha .\left( {{S_1} - {S_2}} \right)}}{{\Delta t}} = \frac{{NB.\cos \alpha .\pi \left( {d_1^2 - d_2^2} \right)}}{{4.\Delta t}}} \\
  {{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} = \frac{{1.0,3.\pi \cos 0.\left( {{1^2} - 0,{6^2}} \right)}}{{4.0,5}} = 0,3V}
  \end{array}\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com