Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chất điểm dao động điều hòa với phương trình \(x = A\cos (\omega t + \varphi )\), pha của dao động là:

Câu 362670: Chất điểm dao động điều hòa với phương trình \(x = A\cos (\omega t + \varphi )\), pha của dao động là:

A. \(\omega t\).

B. \(\omega t + \varphi \).

C.  \(\varphi \).

D. \(\omega \).

Câu hỏi : 362670

Phương pháp giải:

Phương trình li độ của dao động điều hòa: \(x = A\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\).


Trong đó: A là biên độ; \(\omega \) là tần số góc; \(\varphi \) là pha ban đầu; \(\left( \omega t+\varphi  \right)\)là pha dao động.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Pha của dao động là \(\left( \omega t+\varphi  \right)\).

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com