Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đồ thị dưới đây biểu diễn \(x = Acos(\omega t + \varphi )\). Phương trình của vận tốc là: 

Câu 362777: Đồ thị dưới đây biểu diễn \(x = Acos(\omega t + \varphi )\). Phương trình của vận tốc là: 


A. \(v = 5\pi .\cos \left( {\frac{\pi }{2}t} \right){\rm{ }}cm/s\)

B. \(v =  - 5\pi .\cos \left( {\frac{\pi }{2}t} \right){\rm{ }}cm/s\)

C. \(v=5\pi .\sin \left( \frac{\pi }{2}t \right)\text{ }cm/s\)

D. \(v =  - 5\pi .\sin \left( {\frac{\pi }{2}t} \right){\rm{ }}cm/s\)

Câu hỏi : 362777

Phương pháp giải:

Xác định A; ω và φ của phương trình: \(x = A\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\)


Sử dụng VTLG xác định pha ban đầu.


Phương trình của vận tốc: \(v =  - \omega A\sin \left( {\omega t + \varphi } \right) = \omega A\cos \left( {\omega t + \varphi  + \frac{\pi }{2}} \right)\)

 • Đáp án : D
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ đồ thị ta thấy:

  + Biên độ dao động A = 10 cm

  + Chu kì dao động: \(T = 4s \Rightarrow \omega  = \frac{{2\pi }}{T} = \frac{\pi }{2}{\rm{ }}rad/s\)

  + Tại t = 0, vật đang ở vị trí x = 10 cm → Pha ban đầu φ = 0 (rad) 

  Phương trình của li độ: \(x=10.\cos \left( \frac{\pi }{2}t \right)\text{ }cm\Rightarrow v=-5\pi .\sin \left( \frac{\pi }{2}t \right)\text{ }cm/s\)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com