Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong dao động điều hòa của một vật thì tập hợp 3 đại lượng nào sau đây là không đổi theo thời gian?

Câu 363648: Trong dao động điều hòa của một vật thì tập hợp 3 đại lượng nào sau đây là không đổi theo thời gian?

A. Biên độ, tần số, cơ năng dao động.

B. Biên độ, tần số, gia tốc.

C. Động năng, tần số, lực hồi phục.

D. Lực phục hồi, vận tốc, cơ năng dao động.

Câu hỏi : 363648

Phương pháp giải:

Các đại lượng không đổi theo thời gian trong dao động điều hòa: Biên độ, tần số góc, chu kỳ, tần số, cơ năng.

 • Đáp án : A
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  3 đại lượng không đổi theo thời gian trong dao động điều hòa là: Biên độ, tần số, cơ năng dao động.

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com