Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình \(x = A\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\),trong đó \(\omega \) có giá trị dương. Đại lượng \(\omega \) gọi là

Câu 363646: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình \(x = A\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\),trong đó \(\omega \) có giá trị dương. Đại lượng \(\omega \) gọi là

A. Biên độ dao động.

B. Chu kì của dao động.

C. Tần số góc của dao động.

D. Pha ban đầu của dao động.

Câu hỏi : 363646

Phương pháp giải:

Phương trình dao động của chất điểm: x = Acos(ωt + φ)


Trong đó: A là biên độ, \(\omega \) là tần số góc, φ là pha ban đầu, (ωt + φ) là pha dao động.

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\omega \) là tần số góc của dao động.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com