Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = A cos (ωt + φ); trong đó A, \(\omega \) là các hằng số dương. Pha của dao động ở thời điểm t là 

Câu 363653: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = A cos (ωt + φ); trong đó A, \(\omega \) là các hằng số dương. Pha của dao động ở thời điểm t là 

A. (ωt + φ). 

B. \(\omega \). 

C. φ. 

D. \(\omega \)t. 

Câu hỏi : 363653

Phương pháp giải:

Phương trình dao động của chất điểm: x = A cos (ωt + φ)


Trong đó: A là biên độ, \(\omega \) là tần số góc, φ là pha ban đầu, (ωt + φ) là pha dao động.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Pha của dao động ở thời điểm t là: (ωt + φ).

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com