`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi

Câu 363655: Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi

A. Ngược pha với li độ.

B. Sớm pha \(\frac{\pi }{2}\) so với li độ.

C. Trễ pha \(\frac{\pi }{2}\) so với li độ.

D. Cùng pha với li độ.

Câu hỏi : 363655

Phương pháp giải:

Sử dụng phương trình vận tốc: \(v =  - \omega A\sin \left( {\omega t + \varphi } \right)\).

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vận tốc của vật dao động điều hòa: \(v =  - \omega A\sin \left( {\omega t + \varphi } \right) = \omega A\cos \left( {\omega t + \varphi  + \frac{\pi }{2}} \right)\).

  Vậy vận tốc biến đổi sớm pha \(\frac{\pi }{2}\) so với li độ.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com