Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình vận tốc của một vật dao động điều hòa \(v = 120\cos \left( {20t} \right)\left( {{\rm{cm/s}}} \right)\) (t tính bằng giây). Vào thời điểm \(t = \frac{T}{6}\) với T là chu kì dao động, vật có li độ là

Câu 363674: Phương trình vận tốc của một vật dao động điều hòa \(v = 120\cos \left( {20t} \right)\left( {{\rm{cm/s}}} \right)\) (t tính bằng giây). Vào thời điểm \(t = \frac{T}{6}\) với T là chu kì dao động, vật có li độ là

A. 3 cm.

B. - 3 cm.

C. \(3\sqrt 3 \) cm.

D. \( - 3\sqrt 3 \) cm.

Câu hỏi : 363674

Phương pháp giải:

Sử dụng phương trình li độ và vận tốc: \(x = A\cos \left( {\omega t + \varphi } \right);\,v = \omega A\cos \left( {\omega t + \varphi  + \frac{\pi }{2}} \right)\).

 • Đáp án : C
  (79) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tần số góc của dao động: \(\omega \) = 20 (rad/s) → chu kì dao động: \(T = \frac{{2\pi }}{\omega } = \frac{{2\pi }}{{20}} = \frac{\pi }{{10}}\,\,\left( s \right) \Rightarrow \frac{T}{6} = \frac{\pi }{{60}}\)

  Biên độ dao động: \(A = \frac{{{v_{\max }}}}{\omega } = \frac{{120}}{{20}} = 6\,\,\left( {cm} \right)\).

  → phương trình dao động của vật: \(x = 6\cos \left( {20t - \frac{\pi }{2}} \right)\,\,\left( {cm} \right)\).

  Tại thời điểm \(t = \frac{T}{6} \Rightarrow x = 6\cos \left( {20.\frac{\pi }{{60}} - \frac{\pi }{2}} \right) = 3\sqrt 3 \,\,\left( {cm} \right)\).

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com