Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vật dao động điều hòa với phương trình \(x = 8{\cos ^2}5\pi t\,\,\left( {cm} \right)\). Biên độ, chu kì dao động của vật là:

Câu 363668: Vật dao động điều hòa với phương trình \(x = 8{\cos ^2}5\pi t\,\,\left( {cm} \right)\). Biên độ, chu kì dao động của vật là:

A. 4 cm; 0,4 s 

B. 8 cm; 0,4 s 

C. 4 cm; 0,2 s 

D. 8 cm; 0,2 s

Câu hỏi : 363668

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức hạ bậc: \({\cos ^2}a = \frac{{1 + \cos 2a}}{2}\).

 • Đáp án : C
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình dao động: \(x = 8{\cos ^2}5\pi t = \frac{1}{2}.8.\left( {1 + \cos 10\pi t} \right) = 4 + 4\cos 10\pi t\,\,\left( {cm} \right)\)

  Biên độ của dao động: A = 4 (cm)

  Tần số góc: \(\omega  = 10\pi \) → chu kỳ dao động: \(T = \frac{{2\pi }}{\omega } = \frac{{2\pi }}{{10\pi }} = 0,2\,\,\left( s \right)\).

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com