Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch có cường độ là \(i = {I_0}cos(\omega t + \varphi ){\rm{ }}\left( {\omega  > 0} \right)\). Đại lượng ω được gọi là

Câu 364068:

 Dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch có cường độ là \(i = {I_0}cos(\omega t + \varphi ){\rm{ }}\left( {\omega  > 0} \right)\). Đại lượng ω được gọi là

A.  cường độ dòng điện cực đại          

B.  chu kỳ của dòng điện

C.  tần số góc của dòng điện            

D.  pha của dòng điện

Câu hỏi : 364068
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Biểu thức của cường độ dòng điện: \(i = {I_0}cos(\omega t + \varphi ){\rm{ }}\left( {\omega  > 0} \right)\)

  Đại lượng ω được gọi là tần số góc của dòng điện.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com