Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m và lò xo nhẹ có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa với chu kỳ là

Câu 364080:

 Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m và lò xo nhẹ có độ cứng k. Con lắc dao động điều hòa với chu kỳ là

A.  \(2\pi \sqrt {\dfrac{k}{m}} \)     

B.  \(2\pi \sqrt {\dfrac{m}{k}} \)      

C.  \(\sqrt {\dfrac{m}{k}} \)                                     

D.  \(\sqrt {\dfrac{k}{m}} \)

Câu hỏi : 364080
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chu kì của con lắc lò xo dao động điều hoà: \(T = 2\pi \sqrt {\dfrac{m}{k}} \)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com