`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã thể hiện ở:

Câu 364203: Mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã thể hiện ở:

A. Độ đa dạng 

B. Độ nhiều

C. Độ thường gặp

D. CẢ A, B và C

Câu hỏi : 364203
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã thể hiện ở cả ba chỉ số: Độ đa dạng, độ nhiều và độ thường gặp.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com