Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật dao động điều hòa với phương trình \(x = 5\cos \left( {4\pi t - \frac{\pi }{2}} \right)\,\,cm\). Xác định thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí 2,5cm đến – 2,5 cm.

Câu 364636: Một vật dao động điều hòa với phương trình \(x = 5\cos \left( {4\pi t - \frac{\pi }{2}} \right)\,\,cm\). Xác định thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí 2,5cm đến – 2,5 cm.

A. \(\frac{1}{{12}}s\)

B. \(\frac{1}{{10}}s\)

C. \(\frac{1}{{20}}s\)

D. \(\frac{1}{6}s\)

Câu hỏi : 364636

Phương pháp giải:

Sử dụng vòng tròn lượng giác và công thức \(\Delta t = \frac{{\Delta \varphi }}{\omega }\)

 • Đáp án : A
  (21) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ VTLG, ta thấy thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí 2,5 cm đến vị trí – 2,5 cm, vật quét được góc \(\frac{\pi }{3}\).

  Vậy áp dụng mối liên hệ giữa góc quét \(\Delta \varphi \) và khoảng thời gian ∆t, ta có:

  \(\Delta \varphi  = \frac{\pi }{3} \Rightarrow \Delta t = \frac{{\Delta \varphi }}{\omega } = \frac{{\frac{\pi }{3}}}{{4\pi }} = \frac{1}{{12}}\,\,\left( s \right)\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com