`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một nguồn điện một chiều có suất điện động 12V và điện trở trong 2\(\Omega \) được nối với điện trở R=10Ω thành mạch điện kín. Bỏ qua điện trở của dây nối. Công suất tỏa nhiệt trên điện trở R là

 

Câu 365946:

Một nguồn điện một chiều có suất điện động 12V và điện trở trong 2\(\Omega \) được nối với điện trở R=10Ω thành mạch điện kín. Bỏ qua điện trở của dây nối. Công suất tỏa nhiệt trên điện trở R là


 

A.

12W

 

B.

20W

 

C.

10W

 

D.

2W

 

E.

 

 

F.

 

 

Câu hỏi : 365946

Phương pháp giải:

Công suất tỏa nhiệt trên điện trở R là:


\({{P}_{R}}={{I}^{2}}.R={{\left( \frac{E}{R+r} \right)}^{2}}.R\)


 
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

   \({{P}_{R}}={{I}^{2}}.R={{\left( \frac{E}{R+r} \right)}^{2}}.R=10\left( \text{W} \right)\)

  Chọn C

   

  Chú ý:

   

   
  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com