Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ngày 8/5/1954, phái đoàn Chính phủ ta do Phó thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Văn Đồng dẫn đầu bước vào tham dự Hội nghị Giơnevơ với tư cách nào?

Câu 367372: Ngày 8/5/1954, phái đoàn Chính phủ ta do Phó thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Văn Đồng dẫn đầu bước vào tham dự Hội nghị Giơnevơ với tư cách nào?

A. Đại diện cho một dân tộc chiến thắng.

B. Đại diện cho ba dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia.

C. Đại diện cho các lực lượng yêu chuộng hòa bình.     

D. Đại diện cho các nước thuộc địa của thực dân Pháp.

Câu hỏi : 367372

Phương pháp giải:

phân tích, suy luận

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ngày 8/5/1954, phái đoàn Chính phủ ta do Phó thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Văn Đồng dẫn đầu bước vào tham dự Hội nghị Giơnevơ với tư cách đại diện cho 1 dân tộc chiến thắng, bởi với thắng lợi  của nhân dân ta ở Điện Biên Phủ Pháp đã phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với ta ở Giơnevơ, kí hiệp định và công nhận các quyền dân tộc cơ bản của 3 nước Đông Dương: độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com