`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Gia đình có bố, mẹ, anh, em. Biết tuổi bố cộng với tuổi em bằng tuổi mẹ cộng với tuổi anh và anh hơn em 6 tuổi. Hỏi mẹ kém bố bao nhiêu tuổi?      

Câu 367477: Gia đình có bố, mẹ, anh, em. Biết tuổi bố cộng với tuổi em bằng tuổi mẹ cộng với tuổi anh và anh hơn em 6 tuổi. Hỏi mẹ kém bố bao nhiêu tuổi?      

A. 5 tuổi     

B.  4 tuổi         

C. 3 tuổi            

D. 6 tuổi

Câu hỏi : 367477

Phương pháp giải:

Sử dụng phương pháp giải bài toán bằng phương pháp “ khử”

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: Tuổi bố + tuổi em = tuổi mẹ + tuổi anh

  Ta thay Tuổi anh = tuổi em + 6 tuổi vào thì:

  Tuổi bố + tuổi em = tuổi mẹ + tuổi em + 6 tuổi

  Do đó ta khử tuổi em đi thì sẽ có:

  Tuổi bố = tuổi mẹ + 6 tuổi

  Vậy bố hơn mẹ 6 tuổi

  Đáp số:  6 tuổi

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com