Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: (3 điểm)

“...Hai chàng đều vừa ý ta, nhưng ta chỉ có một người con gái, biết gả cho người nào? Thôi thì ngày mai, ai đem sính lễ đến trước, ta sẽ cho cưới con gái ta. Hai chàng tâu hỏi đồ sính lễ cần sắm những gì, vua bảo: “ Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng và voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi...”

                         ( Theo Huỳnh Lý - Ngữ văn 6, tập 1, trang 31,32 )

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: (3 điểm)

“...Hai chàng đều vừa ý ta, nhưng ta chỉ có một người con gái, biết gả cho người nào? Thôi thì ngày mai, ai đem sính lễ đến trước, ta sẽ cho cưới con gái ta. Hai chàng tâu hỏi đồ sính lễ cần sắm những gì, vua bảo: “ Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng và voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi...”

                         ( Theo Huỳnh Lý - Ngữ văn 6, tập 1, trang 31,32 )

Câu 1: Đoạn văn trên sử dụng ngôi kể thứ mấy? Phương thức biểu chính của đoạn văn là gì?

Câu hỏi : 367817

Phương pháp giải:

căn cứ bài Ngôi kể trong văn tự sự, phương thức biểu đạt
 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  - Đoạn văn trên được kể theo ngôi thứ 3

  - Phương thức biểu chính của đoạn văn là tự sự

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2: Em hiểu ý nghĩa của văn bản Sơn Tinh Thủy Tinh như thế nào?

Câu hỏi : 367818

Phương pháp giải:

căn cứ bài Sơn Tinh, Thủy Tinh
 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  Nội dung văn bản Sơn Tinh Thủy Tinh:

  - Giải thích hiện tượng lũ lụt và thể hiện sức mạnh của người Việt cổ muốn chế ngự thiên tai.

  - Suy tôn, ca ngợi công lao dựng và giữ nước của các Vua Hùng

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com