Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chọn câu đúng. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường truyền sáng:

Câu 368094: Chọn câu đúng. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường truyền sáng:

A. luôn lớn hơn 1         

B. bằng 1           

C. luôn nhỏ hơn 1 

D. luôn lớn hơn 0

Câu hỏi : 368094

Phương pháp giải:

+ Chiết suất tuyệt đối (thường gọi là chiết suất) của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân không.


+ Chiết suất của chân không là 1.


+ Mọi môi trường trong suốt đều có chiết suất tuyệt đối lớn hơn 1.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chiết suất tuyệt đối của một môi trường truyền sáng luôn lớn hơn 1

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com