Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chọn câu đúng. Chiết suất tỉ đối giữa môi trường khúc xạ và môi trường tới:

Câu 368093: Chọn câu đúng. Chiết suất tỉ đối giữa môi trường khúc xạ và môi trường tới:

A. Luôn lớn hơn 1

B. Luôn nhỏ hơn 1

C. Bằng tỉ số giữa chiết suất tuyệt đối của môi trường khúc xạ và chiết suất tuyệt đối của môi trường tới

D. Bằng hiệu số giữa chiết suất tuyệt đối của môi trường khúc xạ và chiết suất tuyệt đối của môi trường tới

Câu hỏi : 368093

Phương pháp giải:

Chiết suất tỉ đối của môi trường (2) - chứa tia khúc xạ đối với môi trường (1) – chứa tia tới là:


\({n_{21}} = \dfrac{{{n_2}}}{{{n_1}}}\)


Trong đó: n2 là chiết suất tuyệt đối của môi trường (2); n1 là chiết suất tuyệt đối của môi trường (1).

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chiết suất tỉ đối giữa môi trường khúc xạ và môi trường tới bằng tỉ số giữa chiết suất tuyệt đối của môi trường khúc xạ và chiết suất tuyệt đối của môi trường tới:

  \({n_{21}} = \dfrac{{{n_2}}}{{{n_1}}}\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com