Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dung dịch nào sau đây dẫn điện?

Câu 369255: Dung dịch nào sau đây dẫn điện?

A. Dung dịch đường saccarozơ                          

B. Dung dịch ancol etylic

C. Dung dịch muối ăn                            

D. Dung dịch benzen trong ancol etylic

Câu hỏi : 369255

Phương pháp giải:

Dung dịch dẫn điện là dung dịch chứa chất điện li. Chất điện li gồm axit, bazo và các muối

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dung dịch muối ăn NaCl là dung dịch dẫn điện do NaCl là chất điện li.

  Ngược lại saccarozơ, ancol etylic,benzen trong ancol etylic là những chất không điện li nên dung dịch của chúng không dẫn điện.

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com