Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Con lắc đơn có chiều dài dây treo l, một đầu cố định và một đầu gắn vật nhỏ, dao động điều hoà tại nơi có gia tốc rơi tự do g. Tần số của dao động là

Câu 369535: Con lắc đơn có chiều dài dây treo l, một đầu cố định và một đầu gắn vật nhỏ, dao động điều hoà tại nơi có gia tốc rơi tự do g. Tần số của dao động là

A. \(f=2\pi \sqrt{\frac{g}{l}}\)

B. \(f=\frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{g}{l}}\)

C. \(f=\sqrt{\frac{g}{l}}\)

D. \(f=\frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{l}{g}}\)

Câu hỏi : 369535
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tần số của con lắc đơn: \(f=\frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{g}{l}}\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com