Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chọn phát biểu đúng trong số các phát biểu sau đây ?

Câu 370473: Chọn phát biểu đúng trong số các phát biểu sau đây ?

A. Giá trị pH tăng thì độ axit giảm.

B. Giá trị pH tăng thì độ axit tăng.

C. Dung dịch có pH > 7 làm quỳ tím hoá đỏ.

D. Dung dịch có pH < 7 làm quỳ tím hoá xanh.

Câu hỏi : 370473

Phương pháp giải:

Ta có pH = -log [H+] → [H+] càng lớn thì pH càng nhỏ


Xét giá trị pH thì:


+ Nếu pH < 7  thì dung dịch có MT axit → quỳ tím hóa đỏ


+ Nếu pH = 7 dung dịch có MT trung tính → quỳ tím không đổi màu


+ Nếu pH > 7 thì dung dịch có MT bazơ → quỳ tím hóa xanh

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  pH = -log [H+] → [H+] càng lớn thì pH càng nhỏ → A đúng, B sai

  Nếu pH > 7 thì dung dịch có MT bazơ → quỳ tím hóa xanh → C sai

  Nếu pH < 7  thì dung dịch có MT axit → quỳ tím hóa đỏ → D sai

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com