`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Công thức tính diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay có bán kính đáy \(r\) và độ dài đường sinh \(l\) là:  

Câu 371448: Công thức tính diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay có bán kính đáy \(r\) và độ dài đường sinh \(l\) là:  

A. \({S_{xq}} = rl\)

B. \({S_{xq}} = 2\pi rl\).

C. \({S_{xq}} = \pi rl\).

D. \({S_{xq}} = 2rl\)

Câu hỏi : 371448

Phương pháp giải:

Công thức tính diện tích xung quanh hình nón có bán kính đáy \(R,\;\)chiều cao \(h\) và đường sinh \(l:\;\)\({S_{xq}} = \pi Rl\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Công thức tính diện tích xung quanh hình nón có bán kính đáy và đường sinh \(l:\;\)\(\;{S_{xq}} = \pi rl.\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com