Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Rút gọn biểu thức \(P = {x^{\frac{1}{3}}}\sqrt[6]{x}\)  với \(x > 0\).

Câu 371676: Rút gọn biểu thức \(P = {x^{\frac{1}{3}}}\sqrt[6]{x}\)  với \(x > 0\).

A. \(P = {x^{\dfrac{1}{8}}}\)

B. \(P = {x^2}\)

C. \(P = \sqrt x \)

D. \(P = {x^{\dfrac{2}{9}}}\)

Câu hỏi : 371676
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(P = {x^{\frac{1}{3}}}.\sqrt[6]{x}\,\,\,\left( {x > 0} \right) \)

  \(\Leftrightarrow P = {x^{\frac{1}{3}}}.{x^{\frac{1}{6}}} \)

  \(\Leftrightarrow P = {x^{\frac{1}{3} + \frac{1}{6}}} \)

  \(\Leftrightarrow P = {x^{\frac{1}{2}}} \Leftrightarrow P = \sqrt x .\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com