Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giải bất phương trình sau \({\log _{\frac{1}{5}}}\left( {3x - 5} \right) > {\log _{\frac{1}{5}}}\left( {x + 1} \right).\)

Câu 372261: Giải bất phương trình sau \({\log _{\frac{1}{5}}}\left( {3x - 5} \right) > {\log _{\frac{1}{5}}}\left( {x + 1} \right).\)

A. \( - \,1 < x < \frac{5}{3}.\)

B. \( - \,1 < x < 3.\)         

C. \(\frac{5}{3} < x < 3.\)         

D. \(x > 3.\)

Câu hỏi : 372261
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\log _{\frac{1}{5}}^{}\left( {3x - 5} \right) > \log _{\frac{1}{5}}^{}\left( {x + 1} \right)\,\,\,\left( * \right)\)

  Điều kiện: \(\left\{ \begin{array}{l}3x - 5 > 0\\x + 1 > 0\end{array} \right. \Leftrightarrow x > \frac{5}{3}.\)

  \(\left( * \right) \Rightarrow 3x - 5 < x + 1 \Leftrightarrow x < 3 \Rightarrow \frac{5}{3} < x < 3.\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com