Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguồn âm tại O có công suất không đổi. Trên cùng đường thẳng qua O có ba điểm A, B, C cùng nằm về một phía của O và theo thứ tự có khoảng cách tới nguồn tăng dần. Mức cường độ âm tại B kém mức cường độ âm tại A là a (dB), mức cường độ âm tại B hơn mức cường độ âm tại C là 3a (dB). Biết \(OA = \dfrac{2}{3}.OB\). Tỉ số \(\dfrac{{{\rm{OC}}}}{{{\rm{OA}}}}\) là:

Câu 372455:

Nguồn âm tại O có công suất không đổi. Trên cùng đường thẳng qua O có ba điểm A, B, C cùng nằm về một phía của O và theo thứ tự có khoảng cách tới nguồn tăng dần. Mức cường độ âm tại B kém mức cường độ âm tại A là a (dB), mức cường độ âm tại B hơn mức cường độ âm tại C là 3a (dB). Biết \(OA = \dfrac{2}{3}.OB\). Tỉ số \(\dfrac{{{\rm{OC}}}}{{{\rm{OA}}}}\) là:

A. \(\dfrac{{81}}{{16}}\)  

B. \(\dfrac{9}{4}\) 

C. \(\dfrac{{27}}{8}\) 

D. \(\dfrac{{32}}{{27}}\)

Câu hỏi : 372455

Phương pháp giải:

Công thức xác định mức cường độ âm: \(L = 10.\log \dfrac{I}{{{I_0}}} = 10.\log \dfrac{P}{{4\pi .{r^2}.{I_0}}}\,\,\left( {dB} \right)\)


Trong đó: r là khoảng cách từ nguồn âm đến điểm ta xét.

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mức cường âm tại 3 điểm A, B, C là: \(\left\{ \begin{array}{l}{L_A} = 10.\log \dfrac{P}{{4\pi .O{A^2}.{I_0}}}\\{L_B} = 10.\log \dfrac{P}{{4\pi .O{B^2}.{I_0}}}\\{L_C} = 10.\log \dfrac{P}{{4\pi .O{C^2}.{I_0}}}\end{array} \right.\)

  Mức cường độ âm tại B kém mức cường độ âm tại A là a (dB). Ta có:

  \(\begin{array}{l}{L_A} - {L_B} = a \Leftrightarrow 10.\log \dfrac{P}{{4\pi .O{A^2}.{I_0}}} - 10.\log \dfrac{P}{{4\pi .O{B^2}.{I_0}}} = a \Leftrightarrow 10.\log \dfrac{{O{B^2}}}{{O{A^2}}} = a\\OA = \dfrac{2}{3}.OB \Rightarrow 10.\log \dfrac{{O{B^2}}}{{O{A^2}}} = a \Rightarrow a = 10.\log 2,25\end{array}\)

  Theo bài ra ta có:

   \(\begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}{L_A} - {L_B} = a\\{L_B} - {L_C} = 3a\end{array} \right. \Rightarrow {L_A} - {L_C} = 4a\\ \Leftrightarrow 10.\log \dfrac{P}{{4\pi .O{A^2}.{I_0}}} - 10.\log \dfrac{P}{{4\pi .O{C^2}.{I_0}}} = 4a\\ \Leftrightarrow 10\log \dfrac{{O{C^2}}}{{O{A^2}}} = 4a \Leftrightarrow 10\log \dfrac{{O{C^2}}}{{O{A^2}}} = 40.\log 2,25 \Rightarrow \dfrac{{OC}}{{OA}} = \dfrac{{81}}{{16}}\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com