`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hội nghị Ianta đã có những quyết định quan trọng, ngoại trừ việc:

Câu 373018: Hội nghị Ianta đã có những quyết định quan trọng, ngoại trừ việc:

A. phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh.

B. thành lập tổ chức Liên hợp quốc.

C. thiết lập trật tự thế giới hai cực Ianta do Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi cực.

D. tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.

Câu hỏi : 373018

Phương pháp giải:

sgk lịch sử 12, trang 5

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hội nghị Ianta đã có những quyết định quan trọng là: Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản, thành lập tổ chức Liên hợp quốc và phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh.

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com