`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 ở Mĩ bắt đầu từ ngành nào?

Câu 373181: Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 ở Mĩ bắt đầu từ ngành nào?

A. Năng lượng.

B. Tài chính – ngân hàng.

C. Hóa chất.         

D. Sản xuất ô tô.

Câu hỏi : 373181

Phương pháp giải:

sgk lịch sử 11, trang 70

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 ở Mĩ bắt đầu từ ngành tài chính - ngân hàng.

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com