Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính bằng hai cách theo mẫu:

Mẫu: \(12:4 + 20:4 = ?\)

\(\begin{array}{l}Cach\,1:\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,12:4 + 20:4 = 3 + 5 = 8\\Cach\,2:\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,12:4 + 20:4 = \left( {12 + 20} \right):4 = 32:4 = 8\end{array}\)

Tính bằng hai cách theo mẫu:

Mẫu: \(12:4 + 20:4 = ?\)

\(\begin{array}{l}Cach\,1:\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,12:4 + 20:4 = 3 + 5 = 8\\Cach\,2:\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,12:4 + 20:4 = \left( {12 + 20} \right):4 = 32:4 = 8\end{array}\)

Câu 1: \(\,55:5 + 15:5\)

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

Câu hỏi : 373346

Phương pháp giải:

Thực hiện tính bằng hai cách theo mẫu đã cho.


Lưu ý:  Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\,55:5 + 15:5\\Cach\,1:\,\,\,\,\,\,55:5 + 15:5 = 11 + 3 = 14\\Cach\,2:\,\,\,\,\,55:5 + 15:5 = \left( {55 + 15} \right):5 = 70:5 = 14\,\end{array}\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: \(\,120:3 - 36:3\)

A. 28

B. 24

C. 23

D. 25

Câu hỏi : 373347

Phương pháp giải:

Thực hiện tính bằng hai cách theo mẫu đã cho.


Lưu ý:  Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\,120:3 - 36:3\\Cach\,1:\,\,\,\,\,\,\,120:3 - 36:3 = 40 - 12 = 28\\Cach\,2:\,\,\,\,\,\,120:3 - 36:3 = \left( {120 - 36} \right):3 = 84:3 = 28\end{array}\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 3: \(\left( {24124 + 28532} \right):4\)

A. 13164

B. 12314

C. 14234

D. 13542

Câu hỏi : 373348

Phương pháp giải:

Thực hiện tính bằng hai cách theo mẫu đã cho.


Lưu ý:  Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\left( {24124 + 28532} \right):4\\Cach\,1:\,\left( {24124 + 28532} \right):4 = 52656:4 = 13\,164\\Cach\,2:\,\left( {24124 + 28532} \right):4 = 24124:4 + 28532:4 = 6031 + 7133 = 13\,164\end{array}\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com