Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, sinh ra V lit khí (đktc). Giá trị của V là

Câu 373877: Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, sinh ra V lit khí (đktc). Giá trị của V là

A. 1,12.

B. 2,24.

C. 3,36.

D. 4,48.

Câu hỏi : 373877

Phương pháp giải:

Khi cho từ từ dd HCl vào {CO32-, HCO3-} thì phản ứng xảy ra theo thứ tự:


H+ + CO32- → HCO3- (1)


H+ + HCO3- → CO2 + H2O (2)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nH+ = 0,2 mol

  nCO32- = 0,015 mol

  nHCO3- = 0,1 mol

  Khi cho từ từ dd HCl vào {CO32-, HCO3-} thì phản ứng xảy ra theo thứ tự:

    H+       +        CO32- → HCO3-         (1)

  0,15còn 0,05  ← 0,15 →    0,15            (mol)

    H+   + HCO3-    →   CO2 + H2O      (2)

  0,05 → 0,05còn 0,2 → 0,05                  (mol)

  → VCO2 (đktc) = 0,05.22,4 = 1,12 (lít).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com